Disclaimer

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten terzake de inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, merken, logo’s, buttons, audioclips en software, alsmede de verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze website komen uitsluitend toe aan Werk en Vakmanschap en zijn beschermd onder de Nederlandse en internationale intellectuele eigendomswetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werk en Vakmanschap mag niets van deze website op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Werk en Vakmanschap niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Hetzelfde geldt voor verwijzingen op de website naar informatiebronnen, die door derden worden bijgehouden. Werk en Vakmanschap draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de ABU en de aanvullende Algemene Voorwaarden van Werk en Vakmanschap Personeels B.V. zijn van toepassing op al onze diensten en werkzaamheden. Deze Algemene en Aanvullende voorwaarden kunt u downloaden door op de links te klikken en worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Werk en Vakmanschap Personeels B.V. is statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09107844.