BBL Informatiemarkt

20 april, Albeda College

Tijdens deze informatiemarkt, georganiseerd door Albeda en Zadkine, worden (aankomende) enthousiaste studenten geïnformeerd over de kansrijke leerbanen in de regio Rijnmond.