Voorlichtingsavond

10 januari, VMBO Driestar College Gouda

Voorlichtingsavond voor VMBO-leerlingen niveau 3/4 en hun ouders. De voorlichting is bedoeld voor leerlingen die de basis-, kader-, gemengde- of de theoretische leerweg volgen.

De opzet van deze avond bestaat uit een voorlichtingsgedeelte in lokalen waarop leerlingen en ouders van tevoren intekenen. Gelijktijdig zijn er stands die zich bevinden in de aula’s, een beroepsopleidingenmarkt die vrij te bezoeken is. Werk en Vakmanschap is hier aanwezig om informatie te verstrekken over de studie- en beroepsmogelijkheden in de techniek.

Locatie: Driestar College, Ronsseplein 1 in Gouda
Tijd: 19.00-22.00 uur