Aandacht voor techniek op Informatiemarkt

29 januari 2018

Fioretticollege Hillegom is een school voor voortgezet onderwijs. Afgelopen week werd een informatiemarkt Studie en Beroep georganiseerd. Deze was bedoeld om derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen én hun ouders de mogelijkheid te bieden zich te oriënteren op de periode ná het vmbo-diploma.

“Het gaat om het verstrekken van informatie”, vertelt Brenda Smit, consultant bij Werk en Vakmanschap in Leiden. “Heel zinvol natuurlijk, want dit is voor velen het eerste moment dat ze hiermee bezig zijn. Wij bieden natuurlijk bbl-trajecten aan in de techniek. Het is leuk om te zien dat dit aanspreekt. Een aantal jongens gaf al aan serieus geïnteresseerd te zijn. Zeker voor jongeren die de schoolbanken beu zijn, is dit een ideale oplossing. Dat houdt ik ouders voor. Soms hebben zij andere ideeën bij het vervolg dan hun kinderen. Ik wijs erop dat de kans op succes het grootst is als kinderen hun eigen pad kiezen. Wij kunnen ze daarbij goed coachen en begeleiden. Tijdens onze bbl-trajecten houden we leerlingen nadrukkelijk bij de les.”