‘Arbeidsmarkt moet de belangrijkste prioriteit zijn’

02 augustus 2017

ABU-directeur Jurriën Koops heeft een belangrijk advies voor het nieuwe kabinet: zet de arbeidsmarkt met stip op één. Hij pleit voor meer balans tussen vast en flex en voor het faciliteren en stimuleren van de eigen persoonlijke ontwikkeling. Wat dat laatste betreft doet hij ook een appèl aan zijn eigen achterban. “We zijn niet alleen verantwoordelijk voor de baan van vandaag, maar ook voor de inzetbaarheid van morgen.”

 

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Koops signaleert een groot aantal problemen op de arbeidsmarkt, die, als het aan hem ligt, door het volgende kabinet moet worden aangepakt. “Een goede arbeidsmarkt speelt in op wat er in de economie gebeurt en op de verlangens van mensen op de arbeidsmarkt. In Nederland gebeurt dat onvoldoende. We hebben te maken met een grote groep mensen die aan de kant staat, er zijn tal van nieuwkomers die aan de slag willen, er is een kloof tussen flex en vast, de digitalisering neemt toe waardoor banen veranderen en we worden ouder en moeten dus langer doorwerken. Het is nodig hiervoor toekomstbestendige oplossingen aan te dragen.”

 

Balans tussen vast en flex

Zo pleit Koops voor een betere balans tussen vast en flex werk. “We moeten voorkomen dat de arbeidsmarkt in tweeën splitst.” Dat klinkt wellicht vreemd uit de mond van de ABU-directeur, maar, zo vertelt hij, “mensen hebben behoefte aan zekerheid en regie over hun eigen toekomst.” In zijn ogen kleven er nu teveel risico’s aan vaste arbeidscontracten. “We moeten sleutelen aan de loondoorbetaling bij ziekte en het WGA-risico van tien jaar is veel te lang.” Verder bepleit hij dat bepaalde zekerheden niet langer uitsluitend gelden voor mensen met een vast contract.
“Zo is het sinds enige tijd voor flexkrachten mogelijk om een hypotheek aan te vragen met de Perspectiefverklaring. Ook zou het mogelijk moeten zijn dat zzp-ers toegang krijgen tot een adequate verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

 

‘MENSEN HEBBEN BEHOEFTE AAN ZEKERHEID EN REGIE OVER HUN EIGEN TOEKOMST’

 

Periodieke arbeidsmarktscan

In de arbeidsmarkt die zo verandert, acht Koops het noodzakelijk dat werkenden en niet-werkenden zich blijven scholen. “Mensen moeten meer dan vijftig jaar werken. Het is onmogelijk om dit steeds in dezelfde baan of zelfs sector te doen. Ik vind bijvoorbeeld dat flexorganisaties meer moeten investeren in de inzetbaarheid van mensen. Ik pleit verder voor een verplichte periodieke arbeidsmarktscan voor werknemers. Zo krijg je zicht op perspectieven en op wat nodig is om daar te komen.”

 

Prachtbedrijf

Over de manier waarop bij Werk en Vakmanschap werken en leren de kernactiviteit is, is Jurriën Koops ronduit enthousiast. “Ik ben trots op dit soort bedrijven. Ze bewijzen bovendien dat ze nodig zijn én blijven, een introductie als Google for Jobs ten spijt. Het matchen van de juiste persoon op de juiste baan, vergt nu eenmaal vakmanschap.”