Artikel De Groene Amsterdammer

28 augustus 2019

In dagblad De Groene Amsterdammer werd onlangs het artikel ‘De rekening van een schone neus’ gepubliceerd. In deze interessante long read staat de impact van energietransitie op de werkgelegenheid centraal. Vooral het vraagstuk over wat het perspectief is voor werknemers uit de huidige fossiele industrie, komt aan de orde.  De term ‘Energietransitie’ wordt vaak in één adem genoemd met onze relatie Stedin Netbeheer.  De bedrijfsschool van Stedin in Rotterdam, waar Werk en Vakmanschap aan bijdraagt door middel van recruitment, coaching en begeleiding,  komt ook  in het artikel aan de orde.

 

Lees hier het artikel