Belangstelling voor techniek op Opleidingenbeurs WegWijs

15 november 2017

Ouders en derde- en vierdejaars leerlingen van het vmbo van CSG De Goudse Waarden werden afgelopen dinsdagavond bijgepraat over de mogelijkheden ná het vmbo. Werk en Vakmanschap was aanwezig om voorlichting te geven over de technische bbl-trajecten. “Het is goed dat zulke avonden er zijn. We hebben het beeld dat sommige ouders van leerwerktrajecten hebben, goed kunnen bijstellen.”

Nicole Roumans en Annemarie Loeters, beiden consultant bij Werk en Vakmanschap in Leiden, hebben veel kunnen vertellen over de mogelijkheden om via een bbl-traject in te stromen in de techniek. “Ik merkte dat er veel belangstelling was voor de technische sector, en ook voor de leerwerktrajecten”, vertelt Nicole. “Voor jongeren is het vaak moeilijk kiezen. Ook als je weet dat je de techniek in wilt, zijn er nog zoveel keuzes te maken. We hebben daarom informatie meegegeven over de verschillende technische richtingen en de beroepen die daarbij horen. We hopen dat een flink aantal van de vierdejaars leerlingen in maart of april hun cv opsturen, zodat we na hun eindexamen direct met hen aan de slag kunnen.”

Leren en werken
Naast de leerlingen zelf, spraken Nicole en Annemarie ook veel ouders. Zij signaleren een kentering in de manier waarop ouders naar leren en werken kijken. “Het is opvallend dat zij steeds meer openstaan voor dergelijke trajecten. Het feit dat wij de school betalen en zorgen voor een intensieve begeleiding spreekt enorm aan. Verder hebben we het misverstand kunnen wegnemen dat leerlingen via ingewikkelde clausules jarenlang aan een bepaald bedrijf zijn gebonden. Dat is namelijk absoluut niet het geval.”