‘De consultants vormen de schakel tussen school en bedrijfsleven’

12 juni 2019

Theo van der Sluijs is docent PIE op het Elzendaalcollege in Gennep. PIE staat voor Produceren, Installeren en Energie. “Vroeger noemden we dit Metalektro. Inmiddels werken we met beroepsgerichte profielen, waaronder PIE. De profielen zijn duidelijker, breder en actueler in relatie met beroepen. Ze sluiten ook beter aan bij het mbo. We zijn blij met de rol van Werk en Vakmanschap. Zij vormen de schakel tussen school en bedrijfsleven.”

Het Elzendaalcollege heeft vestigingen in Boxmeer en Gennep. Van der Sluijs is actief in Gennep. Hier volgen circa 650 leerlingen onderwijs uiteenlopend van basisberoepsonderwijs tot de eerste drie klassen van havo/vwo. Hij legt uit dat op zijn school het technisch onderwijs is hervormd. “Binnen het profiel PIE zijn verschillende vakken samengebracht, namelijk metaal-, elektro- en installatietechniek, domotica, pneumatiek, 3D tekenen en printen.”

Brede kennismaking met techniek

Dit schooljaar volgen 23 derdejaars en 20 vierdejaars basis- en kaderleerlingen het profiel PIE. “Het derde jaar bestaat uit vier profieldelen: ontwerpen en maken, bewerken en verbinden van materialen, besturen en automatiseren en installeren en monteren. Vergeleken met hoe het vroeger georganiseerd was, is het nu iets minder diep, maar veel bréder. De verdieping volgt in het vierde jaar, als de leerlingen een keuze maken uit één van de beroepsgerichte keuzevakken. Op onze school bieden we vijf keuzevakken, hoofdzakelijk gericht op metaal- en elektrotechniek.”

Betere aansluiting bedrijfsleven

Van der Sluijs is blij met de door minister Slob aangekondigde extra financiële injectie voor het techniekonderwijs. Ook het Elzendaalcollege heeft een projectplan ingediend. “We werken daarin nauw samen met collega-scholen, basisscholen, mbo-scholen en het bedrijfsleven. Het doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven door het aanschaffen van nieuwe apparatuur. Met deze investering willen we verder bouwen aan ons techniekaanbod. Gelukkig zijn de contacten met het bedrijfsleven goed. We krijgen regelmatig materialen en sommige bedrijven zijn bereid gastlessen te verzorgen.”

Gastlessen

Ook de consultants van Werk en Vakmanschap zijn op de school actief. Ze hebben al diverse gastlessen verzorgd. “Alle vierdejaars leerlingen hebben laatst geleerd hoe ze moeten solliciteren. Werk en Vakmanschap pakt dat goed aan. In twee uur tijd brengen ze de leerlingen alle kneepjes bij. En ook leuk, iedereen krijgt een certificaat van deelname. Ik vind het goed dat zij dit doen. Ze staan als het ware tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en kunnen de leerlingen goed uitleggen wat er van hen verwacht wordt.”