Flexibel Markiezaat College biedt maatwerk

26 mei 2016

BERGEN OP ZOOM – Soms past een opleiding niet helemaal bij de vraag vanuit het beroepsveld. Scholing-op-maat kan uitkomst bieden. Tientallen praktijkbegeleiders en personeelsfunctionarissen namen donderdag 26 mei op het Markiezaat College in Bergen op Zoom kennis van de wijze waarop deze mbo-instelling maatwerk levert aan bedrijven die personeelsleden zoeken met bijzondere vaardigheden.

Tanja Veldhoen, consultant van Werk en Vakmanschap in Roosendaal, was er om meerdere redenen bij. Onder de bezoekers van deze ‘Bedrijvendag procestechniek’ bevinden zich veel relaties van Werk en Vakmanschap, en het is tevens een uitstekende gelegenheid om de banden met het onderwijs aan te halen.

“Onderwijs speelt een belangrijke rol en is steeds flexibeler. Omdat meer jongeren kiezen voor een voltijdsopleiding, wordt het lastig om voldoende stageplekken te vinden”, licht Tanja Veldhoen toe. “Het Markiezaat College heeft daar echter iets op gevonden. In de praktijklessen wordt zo professioneel gewerkt dat de leerlingen zonder stage toch de benodigde kwalificaties kunnen verwerven.”

Vertegenwoordigers van de grote aardappelverwerker Lamb Weston Meijer en van Suiker Unie legden in hun inleiding uit hoe zij nieuwe personeelsleden klaarstomen voor passende functies. Nauwe samenwerking met het onderwijs is daarbij onontbeerlijk, ook voor oudere technici die uit een andere branche komen. Tanja Veldhoen: “Grote ondernemingen kunnen dergelijke scholingsprojecten zelf organiseren. Voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf is dat onhaalbaar. Werk en Vakmanschap kan dat voor meerdere kleinere bedrijven regelen. Dat is een van de voordelen van onze coöperatiestructuur.”

De bezoekers namen ook graag een kijkje in de praktijklokalen van het Markiezaat College.