‘Gemotiveerd om een bestaan op te bouwen’

26 november 2018

Speciaal voor statushouders in de regio Rotterdam is dit jaar een leer- en werktraject gestart. Alle deelnemers hebben kans op een vaste baan. In het traject werkt Werk en Vakmanschap samen met Stedin en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Mery Redjopawiro, projectleider mbo bij het UAF, is enthousiast over de rol van Werk en Vakmanschap. “Voor de deelnemers is het erg belangrijk dat zij salaris en daarmee zelfstandigheid krijgen. Gecombineerd met het behalen van een vakdiploma ontstaan dan duurzame kansen op de arbeidsmarkt. Verder is het UAF erg blij met de duo-begeleiding van Werk en Vakmanschap en Stedin.”

Het UAF bestaat dit jaar zeventig jaar. De stichting ondersteunt vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. “We bieden inzicht in mogelijkheden op onderwijs en werk, we geven praktische adviezen en waar nodig ook financiële steun”, legt Mery uit. “Dat doen we op basis van strenge voorwaarden. Logisch, ons budget is beperkt, we moeten dit zo goed mogelijk inzetten.”

Inclusiviteit

Naast de begeleiding en financiering van onderwijsroutes, is het UAF ook actief op het gebied van de begeleiding naar werk en leerwerktrajecten. “Een succesvol leerwerktraject bracht mij in contact met Stedin. Zij hadden belangstelling in een vergelijkbaar traject voor de regio Rotterdam.” Juul den Edel-van Hooidonk, projectleider Inclusiviteit bij Stedin, beaamt dit. “Als duurzame en maatschappelijk betrokken organisatie willen we inclusief zijn. Juist statushouders komen heel moeilijk aan werk, terwijl ze buitengewoon gemotiveerd zijn om hier een bestaan op te bouwen. Daar komt bij dat we een dringend tekort hebben aan goed opgeleide technici. Om die reden zijn we het traject gestart, samen met het UAF, Werk en Vakmanschap, Techniek College Rotterdam en Werkgeversservicepunt.”

Investeren

Het UAF heeft de werving en voorselectie van vluchtelingen met een technische achtergrond verzorgd. Werk en Vakmanschap en Stedin hebben hieruit 10 kandidaten geselecteerd. Na een intensief voortraject van vier maanden zijn alle kandidaten in september gestart met de opleiding ‘Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsdistributie niveau 3’. Dit is een BBL-opleiding, dus de kandidaten gaan werken en leren tegelijk. Ze hebben een arbeidscontract voor bepaalde tijd bij Werk en Vakmanschap. “We hadden veel potentiële kandidaten. Met name de vluchtelingen uit Syrië zijn klaar voor de arbeidsmarkt. Ze zijn nu circa drie jaar hier en spreken inmiddels voldoende Nederlands om aan de slag te gaan”, legt Mery uit. “Dit soort trajecten zijn belangrijk voor vluchtelingen en maken de mogelijkheden voor andere werkgevers tastbaar. Door tijd en geld te investeren in talentvolle mensen, investeer je in de toekomst van je bedrijf.”