´Wij geven niet langer klassikaal les´

05 februari 2018

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark Dordrecht is gericht op het leren, innoveren en werken aan de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Hier wordt een nieuwe generatie technici opgeleid. Maar dat niet alleen. Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van de regio en versterken de regionale arbeidsmarkt en economie. Directeur Rein Meester: “Bedrijven plaatsen hier de nieuwste apparatuur. Ze versterken het onderwijs door al aan de voorkant mee te doen. Zo leiden we studenten op voor banen van de toekomst.”

 

Alle opleidingsniveaus samen

In de Duurzaamheidsfabriek krijgt een leven lang ontwikkelen inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende de hele loopbaan. Meester is enthousiast. “De transitie naar deze nieuwe vorm van beroepsonderwijs was een enorme uitdaging voor het onderwijsveld. We hebben geen klassikaal onderwijs meer, maar de studenten voeren echte opdrachten uit, aangereikt door het bedrijfsleven. Allerlei opleidingsniveaus werken daarbij samen. Niet alleen MBO-studenten, maar ook HBO-ers en TU-studenten. Bijzonder is dat door deze samenwerking ook de onderlinge waardering toeneemt. Ze hebben elkaar nodig om zaken voor elkaar te krijgen. Wat een HBO/ TU-student kan ontwerpen, weet hij/zij lang niet altijd in de praktijk uit te voeren. Ze leren elkaar waarderen in het ontwikkel- en productieproces. Samenwerken werkt stimulerend en leidt tot innovaties die het bedrijfsleven nodig heeft.”

 

Integrale innovatie

De Duurzaamheidsfabriek is als open innovatiecentrum van de regio verbonden met innovatiecentra van bedrijven. Business Innovatie is mogelijk door gebruik te maken van de hightech inrichting van de Duurzaamheidsfabriek en het programmeren van onderzoeks- en innovatieprojecten. De praktijkgerichte opdrachten die hieruit ontstaan, zijn bepalend voor hoe je leerprocessen inricht. De inhoud en de ‘hoe’ ervan is altijd vraaggericht. Sociale en technologische vernieuwingen gaan hand in hand binnen de Duurzaamheidsfabriek. De verwevenheid tussen beiden is gevonden door het over elkaar leggen van de processen leren, experimenteren en innoveren.

 

Combinatie ouderen en jongeren

Bijzonder vindt Meester ook de combinatie tussen ouderen en jongeren. “We hebben bijvoorbeeld een lasrobot waarmee jongeren leren werken. Ouderen brengen hun vakmanschap in. In deze samenwerking is het mooi om te zien dat jongeren de digitale drempel bij ouderen wegnemen.” Meester benadrukt dat juist de inbreng van het bedrijfsleven, zoals met de lasrobot, er­voor zorgt dat de kennis up to date blijft. De Duurzaamheidsfabriek staat bekend als ‘Skillslab’, met een belangrijke rol voor sociale innovatie (leven lang leren/ontwikkelen/trainen). “Dankzij de investering van bedrijven kan het onderwijs profiteren van een fantastische infrastructuur.”

 

Toekomst onderwijs

Hoewel de Duurzaamheidsfabriek nog maar vier jaar bestaat, zijn de effecten al zichtbaar. “De instroom in het technisch onderwijs is met 20 procent toegenomen. Dat is essentieel voor de regio Drechtsteden, waar veel hoogwaardige maakindustrie voorkomt.” Meester is een warm pleitbezorger voor een verdere verspreiding van het concept. “Dit soort omgevingen vormt de toekomst voor het beroepsonderwijs. Je kunt hier heel efficiënt innovatie, opleiding en training bundelen.” .