ICL-IP koppelt Vapro-leerlingen aan oudere werknemers

06 december 2018

“Binnen onze productieplant is de gemiddelde leeftijd hoog. Zodra werknemers de leeftijd van zestig jaar bereiken, gaan we informeel in gesprek over de toekomst en eventueel de pensioendatum. Mensen die binnen twee of drie jaar afscheid nemen, koppelen we aan een leerling-operator. Bij gebleken geschiktheid en behaald diploma, schuift deze door zodra de oudere werknemer vertrekt.”

Saskia Goole is Site Manager bij ICL-IP Terneuzen BV. Ruim tien jaar geleden maakte dit bedrijf bewust de keuze om samen met Werk en Vakmanschap de instroom van leerling operators B en C vorm te geven. De reden? “Heel eenvoudig, wij produceren chemicaliën, recruiten is niet onze core business.”

Broom als grondstof

Bij ICL-IP worden brandvertragers geproduceerd en ingrediënten voor onder andere medicijnen en zonnebrandproducten, maar ook voor batterijen voor energieopslag (met name voor zonne- en windenergie). Kenmerkend is dat de basisgrondstof van de meeste producten broom is. Veiligheid staat bij ICL-IP voorop en is verankerd in de werkwijze. Om die reden werkt ICL-IP uitsluitend met mensen die geschoold zijn op minimaal Vapro-B niveau. “We willen goed opgeleide mensen hier op de plant. De operators in de vijfploegendienst hebben zelfs allemaal Vapro C-niveau.”

Zij-instroom

Het doel is om in iedere ploeg één leerling actief te hebben. De werving hiervan wordt verzorgd door Werk en Vakmanschap. “Zij hebben een breed zoekgebied”, constateert Saskia. “Zo bereiken ze niet alleen schoolverlaters, maar ook zij-instromers. Dat is een doelgroep, die wij zelf niet makkelijk bereiken. Natuurlijk staan we op scholen en maken we ons ook sterk voor meisjes in de techniek, maar de wervingskracht van Werk en Vakmanschap is vele malen groter. We hebben operators die voorheen als bakker werkten of op de grote vaart zaten. Die contacten hebben wij echt niet.”

Werk uit handen

De opzet is zo dat de leerlingen gedurende enkele jaren de kans krijgen om zich de theorie en de praktijk eigen te maken. Die tijd heb je volgens Saskia ook daadwerkelijk nodig om te weten hoe de fabriek veilig kan draaien. “De consultants van Werk en Vakmanschap weten welke kandidaten bij ons succesvol zijn. Dat zijn aanpakkers, zelfstandig en flexibel. Dat laatste is belangrijk omdat we meerdere lijnen hebben en veel verschillende producten produceren. Je moet dus snel kunnen schakelen. Alleen kandidaten die aan het gewenste profiel voldoen, worden voorgesteld. Gaat iemand vervolgens aan de slag, dan verzorgen wij de interne opleiding en onderhoudt Werk en Vakmanschap de contacten met de school en de kandidaat. Zo nemen ze ons veel werk uit handen.”