‘Inzet is behoud regionaal metaalonderwijs’

25 januari 2019

M-force is de nieuwe naam van de bedrijfsschool voor metaaltechniek in Zeeuws-Vlaanderen. Na afronding van een opleiding kunnen de leerlingen eenvoudig doorstromen naar een vaste baan. De samenwerking met Werk en Vakmanschap is een uitstekende aanvulling op het aanbod, meent voorzitter Piet Moes. “We moeten alles op alles zetten om meer leerlingen te werven. Anders wordt het lastig om deze opleiding overeind te houden.”

Moes legt uit dat M-force (voorheen SMEO) oorspronkelijk als doel had om jongens en meisjes van het vmbo via een bbl-traject op te leiden tot niveau 2. “Met een aantal bedrijven in de Kanaalzone werken we hierin samen. Om de uitval zoveel mogelijk te voorkomen, kozen we voor off-the-job opleiden. Dat wil zeggen, de leerlingen gaan gemiddeld twee dagen per week naar de bedrijfsschool, twee dagen naar het leerbedrijf en een dag naar ROC Scalda.”

Centrum voor Top Techniek

Inmiddels is er in Zeeuws-Vlaanderen het een en ander veranderd. Zo staan de leerlingaantallen op de middelbare scholen onder druk en wordt het steeds moeilijker om technische opleidingen in de lucht te houden. De komst van het nieuwe Centrum voor Top Techniek (CTT) bracht soelaas. Hierin werken overheid, onderwijs en ondernemers samen. Concreet betekent dit dat middelbare scholen hier voor hun techniekonderwijs terecht kunnen. Ook de bedrijfsschool van M-force is in het CTT gevestigd. “Een belangrijke bijkomende verandering is de introductie van de Vakmanschapsroute”, legt Moes uit. “Dit betekent dat techniekleerlingen niet na vier jaar hun vmbo-opleiding afronden, maar al vanaf het derde leerjaar doorstromen naar het mbo voor een diploma op niveau 2. Een doorlopende leerlijn dus, richting een startkwalificatie in de techniek.”

Meer instroom

Werk en Vakmanschap is één van de partijen die nauw samenwerkt met M-force. “Het prettige aan de samenwerking met Werk en Vakmanschap is dat zij leerlingen kunnen plaatsen bij metaalbedrijven, die zelf geen lid zijn van M-force. De leerlingen volgen hetzelfde off-the-job leertraject. Bijkomend voordeel daarbij is dat Werk en Vakmanschap de leerlingen intensief kan begeleiden richting een diploma. We zijn blij met de inzet van Werk en Vakmanschap en hopen met hen aan onze zijde de instroom in de metaaltechniek te bevorderen.”