Jongeren willen duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

12 augustus 2019

“Anders dan werkgevers jarenlang te horen hebben gekregen, zoeken jongeren vooral naar duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. Ze zijn onzekerder dan veel werkgevers denken. In ons onderzoek geven ze bijvoorbeeld aan dat ze begeleiding van oudere, goede vakmensen waarderen. Een prima suggestie: de kosten zijn laag en het levert direct iets op.”

Stephan Corporaal en Sjoerd Peters zijn respectievelijk associate lector en onderzoeker op het lectoraat Strategisch HRM op Saxion Hogeschool in Enschede. Corporaal deed een promotieonderzoek naar wat jongeren zoeken in werkgevers in de techniek. Op basis van de uitkomsten deden Corporaal en Peters enkele aanvullende onderzoeken. De uitkomsten zijn verrassend én praktisch toepasbaar voor iedere werkgever die jonge technici wil aantrekken en behouden.

Goede mentor

De belangrijkste conclusie is dat jongeren in de techniek behoefte hebben aan duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. “Een baan waarbij ze verwachten jarenlang hetzelfde te moeten doen, met dezelfde collega’s in dezelfde omgeving spreekt hen niet aan. Ze willen een duidelijk uitgetekend traject met inzicht in hun functie, taken en projecten. Ze werken bovendien graag samen met collega’s vanuit verschillende disciplines. Ook waarderen ze een goede mentor. Ze komen vanuit een behoorlijk gestructureerd onderwijssysteem en zoeken ook op het werk houvast.”

Vacature

Volgens Corporaal en Peters doen werkgevers er goed aan om al bij de recruitment van jongeren rekening te houden met deze behoeften. “Omschrijf bijvoorbeeld heel duidelijk wat de nieuwe medewerker te wachten staat. Laat weten aan welke taak binnen een takenpakket de werknemer de meeste aandacht gaat besteden en vooral ook wat die taak oplevert. Vervolgens is het natuurlijk ook erg belangrijk dat dit bij binnenkomst wordt waargemaakt.”

Dialoog

Corporaal en Peters sporen werkgevers verder aan om binnen het bedrijf met elkaar in gesprek te gaan. “Voer gesprekken met je werknemers om te horen wat ze waarderen en op welke punten zaken verbeterd kunnen worden. Betrek zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie in de dialoog. Zo kom je samen tot de beste ideeën.”