Nederlands vervolg op Vlaamse jobmarkt

08 mei 2019

De jobmarkt op de campus Mosa-RT in het Vlaamse Maaseik, op dinsdag 7 mei jl., is voor de vestiging van Werk en Vakmanschap in Weert succesvol verlopen. Consultants Leon Senden en Tim Wetjens hebben verschillende jongeren gesproken, die een technische baan ambiëren aan de Nederlandse kant van de grens.

“Deze school staat goed aangeschreven en daarmee dus ook de jongeren die ervan afkomen. Ze hebben gemiddeld zeven studiejaren achter de rug en zijn over het algemeen erg gedisciplineerd”, legt Leon uit. Samen met Tim heeft hij de aanwezige jongeren uitleg gegeven over de mogelijkheden die Werk en Vakmanschap biedt op het gebied van stage, leerwerkplekken en banen in de techniek. “We hebben goede contacten kunnen leggen. Met enkele jongeren maken we bovendien op korte termijn een vervolgafspraak.”