Pleidooi voor inzet statushouders in de bouw vindt weerklank

19 september 2016

BREDA – Oorlogsvluchtelingen moeten worden ingezet om het dreigende tekort aan bouwvakkers op te vangen. Dat pleidooi van voorzitter Peter van der Velden van de Coöperatie Werk en Vakmanschap, heeft gehoor gevonden bij de werkgevers in de bouw.

Peter van der Velden hield een betoog bij het afscheid van Arie van Empel als directeur van Bouwschool Breda. De coöperatievoorzitter zei dat de bouw schreeuwt om arbeidskrachten, maar dat het onderwijs daarin niet voorziet. „De belangstelling voor bouwopleidingen neemt wel iets toe, maar blijft achter bij de behoefte aan personeel. Waren er in 2012 nog 444.000 volledige arbeidsplaatsen in de bouw, in 2018 zullen dat er naar verwachting 472.000 zijn. De inzet van talentvolle statushouders lijkt daarom onontkoombaar. Zij vormen een potentieel dat nog nauwelijks is aangeboord. Velen van hen hebben goede scholing en ervaring.”

De regionale krant BN DeStem vroeg daarop aan woordvoerder Pim Nusselder van Bouwend Nederland hoe in de sector tegen de oplossing die Van der Velden aandraagt wordt aangekeken. Nusselder: „Waarom niet? We zetten ook Polen, Roemenen en Bulgaren in. Al zou het, gelet op de veiligheid op de bouwplaatsen, wel handig zijn als de vluchtelingen onze taal machtig zijn. Je hoeft geen contracten te kunnen lezen, als je elkaar maar begrijpt.”

Nusselder zegt tegen de krant verder dat de instroom van nieuwe jonge bouwvakkers sinds de economische crisis is gekelderd. „Dat is een groot probleem. De komende jaren gaan we dat echt voelen in de sector. Ook binnen de marketing en het ontwerpen. De crisis leidde tot ontslagen en het schrappen van vacatures. Veel jonge mensen zagen daarom af van een carrière in de bouw. Nu zitten we met de gevolgen. De economie trekt aan en de vergrijzing begint zijn tol te eisen.”

In zijn toespraak bij Bouwschool Breda stipte Peter van der Velden nog enkele actuele zaken aan. Zo bepleitte hij meer middelen voor technische opleidingen als de Bouwschool Breda. “Vakmanschap loont”, benadrukte hij. “Een goede stukadoor, timmerman en metselaar worden schaars. Ze kunnen een inkomen verwerven dat mensen die jaren hebben doorgeleerd voor een kantoorbaan, op flinke achterstand zet.”

Ook wil hij de kloof tussen overheid en bedrijfsleven verkleinen door meer samenwerking. “Het zou een goede zaak zijn als bestuurders en ambtenaren geregeld op maatschappelijke stage gaan bij bedrijven. Het verleggen van de aansturing van de economie van de centrale overheid naar regio’s kan ook bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen overheid en bedrijfsleven”, aldus Van der Velden.