Samen de achterstanden van leerlingen wegwerken

07 oktober 2020

Nick Tulling van Werk en Vakmanschap in Oss gaat de komende maanden de bbl-studenten van ROC De Leijgraaf (afdeling Techniek) ondersteunen. Het doel is om door middel van coachingsgesprekken inzicht te krijgen in de achterstanden die mogelijk zijn ontstaan. Met een gericht plan van aanpak wordt vervolgens alles op alles gezet om diplomering in juni mogelijk te maken. Vestigingsmanager Nick Tulling is razend enthousiast. “We werken al jarenlang intensief samen met De Leijgraaf. Ik beschouw het als een enorme blijk van waardering dat we nu deze taak op ons mogen gaan nemen.”

Voor de begeleiding van bbl-studenten die via Werk en Vakmanschap aan de slag zijn, bezoeken de consultants De Leijgraaf sowieso al wekelijks. Nu door het coronavirus veel studenten thuis hebben gezeten of slechts halve dagen les hebben gevolgd, bestaat het risico dat er leerachterstanden zijn ontstaan. Het was de onderwijsmanager Techniek bij ROC De Leijgraaf, Ziya Aydogan, die op het idee kwam de consultants van Werk en Vakmanschap hiervoor in te zetten. Hij begreep dat het inwerken van een nieuwe collega veel meer tijd zou kosten dan het benutten van de kennis en ervaring van Werk en Vakmanschap. Hij geeft aan er het volste vertrouwen in te hebben, dat zij samen in deze moeilijke tijden de studenten extra kunnen begeleiden.

Doel is diploma behalen
Om de mogelijke achterstanden in beeld te brengen, neemt Werk en Vakmanschap nu circa 30 technische bbl-studenten onder hun hoede. “Natuurlijk doen we dat graag. We zijn daarvoor voortaan twee dagdelen per week op school om met de jongeren de stand van zaken door te spreken en plannen te maken. We werken vanuit het principe Plan Do Check Act en hopen dat daarmee iedereen binnen de gestelde termijn het diploma behaalt.”

Volgens Nick lopen de afspraken voor deze begeleiding vooralsnog tot het einde van het jaar. Mogelijk wordt de samenwerking nog verlengd tot de zomervakantie.