Scholingsmogelijkheden in bouw en techniek

20 november 2017

In de sectoren Bouw en Techniek is momenteel een groot tekort aan goed geschoolde medewerkers. Veel bedrijven zijn daarom bereid om onervaren kandidaten om te scholen tot vakkrachten. Zij presenteerden zich afgelopen vrijdag op de omscholingsmarkt in Utrecht. Werk en Vakmanschap was uiteraard aanwezig en gaf informatie over de mogelijkheden van zij-instroom en bbl-trajecten in de techniek.

Tal van kandidaten maakten van de mogelijkheid gebruik om werkgevers te ontmoeten die hen omscholingsmogelijkheden bieden. Afhankelijk van opleiding en achtergrond van de kandidaat en de inhoud van werkzaamheden varieert dit van een kortdurende cursus tot een volledige bbl-opleiding.

Vervolggesprek
Annemarie Loeters, consultant bij Werk en Vakmanschap in Leiden, heeft veel positieve gesprekken gevoerd. “Het is leuk om zoveel mensen te ontmoeten die, ongeacht hun leeftijd, graag aan de slag gaan. De meesten staan er zonder meer voor open om een cursus of opleiding te volgen. Dat is bijzonder. Een aantal van deze kandidaten kunnen zeker een uitnodiging voor een vervolggesprek tegemoet zien.” Ook Mark Armitage, vestigingsmanager in Leiden, is enthousiast. “Bijeenkomsten als deze zijn goed om nieuwe kandidaten te ontmoeten. Maar zeker ook om bij te praten met de mensen die al bij ons bekend zijn. Zo blijven we een goed en actueel beeld houden van de arbeidsmarkt in onze regio.”