Succesvolle cursus budgetplanning voor herhaling vatbaar

28 januari 2021

Hoe lees je een loonstrookje? Wanneer doe je belastingaangifte? Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag? En hoe maak je eigenlijk een goede financiële planning? Goed met geld omgaan, is lastiger dan veel mensen denken. Zeker als je als nieuwkomer in Nederland aan het werk gaat. Ed Rutjens, vestigingsmanager bij Werk en Vakmanschap, signaleerde dit. En dat niet alleen. Samen met DOORZAAM organiseerde hij voor zes flexkrachten de cursus budgetplanning. Met succes! “Wat mij betreft organiseren we dit vaker voor statushouders, die via Werk en Vakmanschap aan de slag zijn.”

Ed vertelt over de zes flexkrachten die vorig jaar februari startten. “Deze mensen zijn statushouders. Ze boksen het voor elkaar om uit een weinig rooskleurige situatie te stappen. Het is fantastisch dat ze openstaan voor werk en graag willen leren. Via Werk en Vakmanschap volgen ze de tweejarige bbl-opleiding Monteur Laagspanningsdistributie. Om hieraan te kunnen beginnen, deden ze eerst een voorschakeltraject van circa vier maanden. Daarin kwam met name de (vak)taal aan bod.”

Stap voor stap financiën onder de loep
Gaandeweg merkte hij dat mensen als zij ook tegen andere problemen aanlopen. De wereld in Nederland is compleet anders dan in Syrië. Bovendien worden statushouders niet altijd even goed voorgelicht. Dat laatste beaamt Hadi Akkad, één van de deelnemers. “Ik hoorde bijvoorbeeld dat je geen spaarrekening mag hebben om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen. En zo waren er veel zaken waarvan wij weinig wisten. Tijdens de cursus zijn tal van geldzaken heel duidelijk, stap voor stap en met veel geduld, aan ons uitgelegd. Het is heel fijn dat we dit geleerd hebben.”

Grip op geld
De cursus nam in totaal zes ochtenden in beslag. Werk en Vakmanschap beschouwt dit als onderdeel van het opleidingstraject. “Ik vind het belangrijk om deze flexkrachten ook op deze manier op weg te helpen”, aldus Ed. “Ook de inlener is tevreden. Het heeft ook voor hen meerwaarde. Zorgen over geldzaken, uitkering of ingewikkelde brieven van de bank of belastingdienst hebben een nadelige invloed op het werk. Het is fijn om te weten dat deze mensen nu grip hebben op hun financiële handel en wandel.”