Techniek voor topsporters

05 december 2016

De presentatie die Patrick Lansbergen, consultant bij Werk en Vakmanschap Groningen, verzorgde op het H.N. Werkman College in Groningen was bestemd voor de derdejaars leerlingen én topsport talenten van het Havo en VWO. Zijn verhaal was een schot in de roos. “Op deze leeftijd hebben ze geen benul wat techniek inhoudt. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld, in dit geval topsport, lukt het om het belang van techniek voor het voetlicht te brengen.”

Patrick kijkt met veel plezier terug op de bijeenkomst. “Ik start altijd met de vraag: wat versta je onder techniek? Dan zie je dat leerlingen een heel eenzijdig beeld hebben van met name laaggeschoold werk. Ze noemen schoonmaakwerk of lassen en weten niet dat er op hun niveau tal van interessante functies zijn.”

Sport en techniek
Het publiek van Patrick bestond dit keer uit topsporters. Jongens en meiden die toekomstige medaillekandidaten zijn op de Olympische Spelen en potentiële profvoetballer bij FC Groningen of elders. Om dicht bij hun belevingswereld te blijven vroeg Patrick naar de koppeling van hun sport met techniek. “Een goede vraag, want toen ging het echt leven. We spraken over het warmtegordijn in het nieuwe Thialf stadion, over doellijntechnologie en kunstgras. Zo ontdekten de leerlingen hoe ontzettend leuk en veelzijdig de techniek is. En hoeveel mogelijkheden er zijn, juist voor jongens en meisjes met hun opleidingsniveau.”

Vervolg
De reacties die Patrick na afloop van enkele leerlingen ontving, spreken boekdelen. Zijn verhaal viel in vruchtbare aarde. Ook Patrick is enthousiast. “Ik vind het geweldig om jonge mensen hierin mee te nemen. Het spreekt en het is nuttig. Ze moeten weten waarvoor ze kiezen. Om die reden zijn we van plan deze presentaties ook op andere scholen te verzorgen.”