Veel belangstelling voor procestechniek

03 februari 2020

De afgelopen Open Dagen van Scalda vonden dit weekend plaats in zowel Vlissingen als Terneuzen. Consultant Sonja van IJk en haar collega Fabio Reale van Werk en Vakmanschap waren in Terneuzen aanwezig. Hier spraken zij een groot aantal leerlingen, die interesse hebben in een technische bbl-opleiding in met name de procestechniek. Met een aantal zijn inmiddels al vervolgafspraken gepland.

De Open Dagen van Scalda zijn met name bedoeld voor derde- en vierdejaars mavo- en vmbo-leerlingen die zich oriënteren op een vervolgopleiding. Het viel Sonja op dat zij veel belangstelling toonden voor de bbl-variant van het mbo, waarbij werken en leren worden gecombineerd. “Terwijl leerlingen hier volop belangstelling voor hadden, bleek een bbl-opleiding voor veel ouders/verzorgers toch enigszins onbekend. Zij hadden het idee dat deze opleidingen lager gekwalificeerd zijn dan een bol-opleiding. Toen Fabio en ik dit misverstand wegnamen, was een groot aantal serieus geïnteresseerd. Met name onze dienstverlening spreekt erg aan. We begeleiden jongeren intensief en dat wordt door ouders erg op prijs gesteld.”

Procestechniek
De stand van Werk en Vakmanschap stond vlakbij de proeffabriek van Dow Benelux op Scalda. Dat kwam mooi uit, want veel jongeren ambiëren een opleiding in de procestechniek. “Logisch misschien dat juist deze technische richting zo populair is in Zeeuws-Vlaanderen. Vaak kennen de leerlingen wel iemand die als procesoperator aan de slag is en met alle industrieën in de Kanaalzone is het bekend dat hier veel vraag naar is. Wij helpen ze hierbij graag op weg.”