‘Veel waardering voor onze rol als coach’

22 november 2019

Alice Wennink, consultant bij Werk en Vakmanschap in Emmen, was afgelopen week, aanwezig bij de voorlichtingsavond op het Hondsrugcollege in Emmen. Zij is enthousiast over de avond en de vele gesprekken die zij gevoerd heeft met leerlingen en hun ouders. “Het valt me op dat ouders onze rol als coach erg waarderen. We leiden de technische bbl-trajecten letterlijk in goede banen en onderhouden intensief contact met leerling, school en leerwerkbedrijf.”

Avonden als deze zijn voornamelijk bedoeld om mavo- en vmbo-leerlingen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden ná hun diploma. Voor de leerlingen die afgelopen week aanwezig waren, is dat dus na de zomer van 2020. “We hebben uitgebreid kunnen uitleggen welke kansen de technische sector biedt. Uiteraard hebben wij een sterk netwerk aan leerwerkbedrijven. De grootste meerwaarde, zéker voor ouders is dat wij nadrukkelijk naast de leerling staan. We zorgen ervoor dat hij of zij het diploma haalt, maar zorgen ook voor een leuke tijd. Problemen die zich mogelijk voordoen met studie of werk proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen en te verhelpen.”

Gelet op de goede gesprekken en enthousiaste reacties verwacht Alice komend jaar zeker enkele jongeren opnieuw te ontmoeten, dan voor het houden van de eerste mogelijk intakegesprekken.