Voorlichting over bbl-opleidingen in de techniek

27 januari 2020

Consultant Heleen Afman van Werk en Vakmanschap Groningen en haar collega’s hebben een druk weekend achter de rug. Zij waren op maar liefst drie mbo-scholen in Friesland en twee mbo-scholen in Groningen actief om derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen te informeren over de mogelijkheid van een bbl-opleiding in de techniek. Heleen: “Echt opvallend dit jaar was de grote belangstelling van meisjes voor techniek.”

Heleen zelf was zowel op vrijdag als zaterdag actief. Zij vertelt hoe leuk dergelijke voorlichtingsdagen zijn. “Natuurlijk ontmoet je in de eerste plaats veel leerlingen en ouders/verzorgers, maar je spreekt ook docenten en komt in contact met allerlei andere organisaties.”

Veel adviesgesprekken
De gesprekken met de leerlingen en ouders/verzorgers beginnen vaak heel breed, met een leerling ‘die wel iets in de techniek wil doen’. “De techniek biedt tal van richtingen. Mijn collega’s en ik kunnen heel duidelijk vertellen welke opleidingen er zijn en welke beroepen je daarmee kunt doen. Ook leggen we uit wat de verschillen zijn tussen bol- en bbl-opleidingen. Zo komen we tot een gericht advies waarmee ze verder kunnen. Het is leuk om aan het einde van de dag van leerlingen te horen dat ze een beter beeld hebben van het vervolg. Daarvoor doen we het.”