‘Werken en leren’ spreekt ook ouders aan

14 januari 2019

De Beroepen- en Opleidingenmarkt op het Piter Jelles Leeuwarder Lyceum werd afgelopen zaterdag goed bezocht. Met name derdejaars VMBO-leerlingen en hun ouders/verzorgers maakten gebruik van de mogelijkheid om zich uitgebreid te oriënteren op ‘later’. Om een goed beeld te vormen van de verschillende beroepen en opleidingen werden er diverse voorlichtingen verzorgd door het bedrijfsleven en (MBO) scholen. Werk en Vakmanschap was aanwezig om vooral veel informatie te geven over werken en leren in de techniek.

Rieuwert Braaksma, consultant bij Werk en Vakmanschap Groningen, heeft veel gesprekken kunnen voeren. Het viel hem op dat met name ouders niet of nauwelijks bekend waren met bbl-opleidingen. “Het is leuk om daarover te vertellen. Je ziet dat dit sommige ouders écht aanspreekt. Zeker als hun zoon of dochter graag ‘met de handen’ leert, is dit een goede keuze. Daar komt bij dat wij serieus op zoek gaan naar een passende werkgever en leerlingen goed coachen en begeleiden richting een diploma en een vaste baan.”

Contact leggen
Gelet op de leeftijd van de meeste leerlingen, was het tijdens deze beroepen- en opleidingenmarkt vooral belangrijk om te informeren en adviseren. “We hebben met een aantal leerlingen contactgegevens uitgewisseld. Tegen de tijd dat zij in het vierde jaar zitten, zullen we zeker nog eens contact opnemen.”