Erkend

Werk en Vakmanschap is een deskundige, betrouwbare en solide organisatie. Het onderstaande overzicht geeft u een compleet beeld van de aansluitingen en certificeringen van onze organisatie.

Wij zijn aangesloten bij:

 • ABU: de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs
 • DOORZAAM: het keurmerk ‘Erkend Leerwerk-intermediair
 • SNA: Stichting Normering Arbeid verstrekt, op basis van de NEN 4400-1, het SNA keurmerk aan arbeidsmarktintermediairs .
 • NEN-4400-1: uitsluiting inlenersaansprakelijkheid in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid door VRO
 • VCU-systeem: VCA-systeem voor arbeidsmarktintermediairs door KIWA

Wij beschikken over de onderstaande erkende diploma’s en certificaten:

 • ISO 9001: de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen
 • SEU: diplomering voor arbeidsmarktintermediaire werkzaamheden
 • VIL-VCU: Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden

ABU

Wij zijn aangesloten bij de ABU. De ABU is de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs in Nederland. Naast belangenbehartiging voor de leden houdt zij toezicht op een correcte naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als ABU-lid staan wij voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Door periodieke audits is een constante kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Keurmerk Leerwerk-intermediair

DOORZAAM heeft het Keurmerk Leerwerk-intermediair (Keurmerk) ingericht om te borgen dat uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en/of opleiden de begeleiding van deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren.  Werk en Vakmanschap maakt zich al jaren hard voor goede BBL-opleidingen gecombineerd met de juiste coaching en begeleiding. We zijn daarin onderscheidend en hebben op deze manier al duizenden technici klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid beheert het openbare register van ondernemingen die gecertificeerd zijn voor de NEN-4400-1 norm, een zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk. Met de aansluiting bij SNA onderscheiden wij ons nadrukkelijk van niet-gecertificeerde ondernemingen. Bedrijven die medewerkers via ons inlenen weten hierdoor dat zij zaken doen met een bonafide onderneming.

NEN-4400-1

Het NEN-4400-1 van SNA is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Wij bewijzen met dit erkende keurmerk onder andere dat:

 • onze (personeels)administratie op orde is;
 • dat wij correct en tijdig de juiste loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen;
 • en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Met het keurmerk vrijwaren wij onze opdrachtgevers van de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en van hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Kortom, als NEN-gecertifcieerde onderneming zijn wij een betrouwbare partner voor onze (lid)bedrijven.

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) behelst een veelzijdig en compleet arbosysteem waarmee wij gestructureerd vorm geven aan ons arbobeleid. Centraal bij VCU-certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers die wij detacheren.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met ons ISO 9001 certificaat tonen wij richting al onze stakeholders aan dat onze processen voldoen aan (internationale normen) en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

SEU

De Nederlandse arbeidsmarkt is permanent in beweging. De maatschappelijke omgeving verandert continu en vraag en aanbod wisselen geregeld van positie. Ook zaken op arbeidsrechterlijk en fiscaal gebied wijzigen regelmatig. Om het hoge kennisniveau binnen onze organisatie te waarborgen, leiden wij al onze consultants op voor het ‘Examen Uitzendmedewerker’ van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU).

STAR van GITP

Onze consultants gebruiken bij het selectieproces en het coachen en begeleiden de STAR-methodiek. Dit is een gespreksmodel waarmee het gedrag van een kandidaat op een zo objectief mogelijke wijze in kaart wordt gebracht. De STAR-methodiek is zorgvuldig en geeft een betrouwbaar en zuiver beeld van toekomstig gedrag.

VIL-VCU

Wij zijn door KIWA gecertificeerd voor VCU. Onze consultants zijn in het bezit van het certificaat Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU).