Oplossingen

Personeelsvraagstukken lopen sterk uiteen. Onze dienstverlening is vraaggestuurd en afhankelijk van de situatie en behoeften van uw organisatie. Dat vormt de basis voor een toekomstige samenwerking.

Wilt u persoonlijk en maatgericht advies, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers op een vestiging bij u in de buurt.

Detacheren

Bij detachering is sprake van langdurige overeenkomsten, van vaak hooggekwalificeerde technici. Deze overeenkomsten duren veelal 12 maanden of langer. Hier gaan vaak (diverse) sollicitatiegesprekken aan vooraf. Voordeel is dat de personeelskosten inzichtelijk en beheersbaar zijn. U heeft bovendien geen werkgeversrisico’s bij ziekte en bij ontslag. Detacheren betreft een tijdelijke afspraak. Als u financieel wat minder ruimte heeft, hoeft u geen mensen te ontslaan. Kortom, flexibiliteit én zekerheid. Dagelijks zijn honderden medewerkers via Werk en Vakmanschap op detacheringsbasis aan het werk bij onze relaties.

Uitzenden

Uw bedrijf is continu in beweging. De werkdruk vertoont pieken en dalen; van een dag, een week, een seizoen. Uitzenden biedt u optimale flexibiliteit. U kunt op elk moment putten uit een omvangrijk bestand van gekwalificeerde technici. Deze medewerkers gaan gedurende een bepaalde periode voor u aan de slag. Ze worden vaak ingezet voor algemene werkzaamheden waarbij het belangrijker is dát het werk gedaan wordt, dan door wie. Uitzenden draagt bij aan de continuïteit van uw bedrijf. Bijkomend voordeel is dat de personeelskosten vooraf inzichtelijk en dus beheersbaar zijn. Dagelijks zijn honderden medewerkers via Werk en Vakmanschap op uitzendbasis aan het werk bij onze relaties. Naar tevredenheid, want uitzenden biedt hen flexibiliteit én zekerheid.

Coachen en begeleiden

De groei van uw bedrijf staat niet los van de ontwikkeling van uw medewerkers. Zij verdienen aandacht om optimaal te kunnen functioneren. Met de coachingsmethodiek van Werk en Vakmanschap wordt daar structureel inhoud aan gegeven. De medewerker krijgt een coach toegewezen die hem of haar gedurende een vooraf afgesproken periode blijft volgen. Periodiek voert de coach voortgangsgesprekken met gedetacheerde medewerkers of leerlingen. Het doel is om te beoordelen welke competenties de medewerker al beheerst en welke aspecten nog ontwikkeld kunnen worden. Door deze intensieve methodiek nemen we u werk uit handen, kan de medewerker zich optimaal ontwikkelen en is de uitval beperkt.

Werven en selecteren

Heeft u een openstaande vacature? Werk en Vakmanschap heeft dagelijks contact met gekwalificeerde medewerkers in uiteenlopende vakrichtingen. Wij weten wat hen beweegt. We kunnen specifiek voor uw bedrijf een wervings- en selectietraject opstarten. Daarbij formuleren we een functieprofiel en zetten een breed scala aan diensten in. Uiteindelijk selecteren we de kandidaten die voor uw bedrijf interessant zijn. Hiermee bespaart u tijd en komt u direct met hen in contact.

Opleiden

Uw bedrijf kan niet zonder goed opgeleid en vakbekwaam technisch personeel. Maar wat als die mensen niet beschikbaar zijn. Werk en Vakmanschap investeert voor haar relaties in aankomend technisch talent.

De opleidingen zijn praktijkgericht. De leerling-vakkrachten gaan vaak direct aan de slag. Het voordeel voor uw bedrijf is dat u de leerling zelf de fijne kneepjes van het vak kunt bijbrengen. Dankzij ons uitgebreide netwerk met scholingsinstituten zijn wij in staat maatwerktrajecten concreet vorm te geven. Daarnaast verzorgen wij ook om- en nascholingstrajecten. Duizenden leerlingen behaalden op deze wijze hun diploma.

Outplacement

De markt waarin u als werkgever opereert, verandert continu. Dit dwingt u om keuzes te maken. Het belang van het bedrijf en het persoonlijk belang van de werknemer kunnen dan uiteenlopen.

Outplacement biedt in sommige situaties uitkomst. Boventallige werknemers worden op professionele wijze begeleid naar een functie bij een ander bedrijf. Werk en Vakmanschap biedt hen een intensief en persoonlijk coachingstraject aan. De combinatie van persoonlijke begeleiding en gerichte jobsearch vormen de ingrediënten voor een geslaagde doorstart; van werk naar werk.

Collegiaal detacheren

Soms is het lastig om in te spelen op onverwachte situaties binnen uw bedrijf. Denk daarbij aan geannuleerde orders of juist een eenmalige grote opdracht. Het direct laten afvloeien of aannemen van medewerkers is in veel gevallen niet de meest voor de hand liggende keuze. Collegiaal detacheren wel. Vooral omdat het alle betrokken partijen voordeel oplevert.

Bij collegiale detachering gaat een werknemer (tijdelijk) bij een ander bedrijf werken, terwijl hij in dienst blijft bij zijn huidige werkgever. Collegiale detachering is een goed voorbeeld van hoe een samenwerking tot meerwaarde kan leiden. Het is een bewezen oplossing bij tijdelijke over- of ondercapaciteit.

TalentMeter

De combinatie van kennis, vaardigheden en houding maken een werknemer tot wie hij is en wat hij voor een organisatie kan betekenen. Deze optelsom van kennen, kunnen en willen noemen we een competentie. Om de competenties van technisch talenten in kaart te brengen heeft Werk en Vakmanschap een competentietest ontwikkeld; de TalentMeter.

Veelal wordt de TalentMeter ingezet om de juiste kandidaten te selecteren voor een openstaande vacature of als onderdeel van een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP). Aan de hand van de resultaten van de TalentMeter weet u wie u in huis haalt; die zekerheid is wel zo prettig