Werkgeversplatform

Samen sterk; dat is de kracht van de Coöperatie Werk en Vakmanschap. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid creëren wij de juiste voorwaarden om mensen aan het werk te helpen en te houden. Met resultaat, want op deze manier zijn al duizenden technici succesvol ingestroomd.

Door onze brede, resultaatgerichte aanpak, met aandacht voor de belangen van verschillende partijen, zijn we in staat projecten concreet vorm te geven. Daarbij hebben wij één gezamenlijk doel: het behoud en de versterking van technisch vakmanschap.

Samenwerking binnen de Coöperatie Werk en Vakmanschap biedt u de volgende voordelen:

  • gebruik van de coöperatieve promotie- en wervingskracht
  • deelnemen aan maatschappelijk verantwoorde employability- en opleidingsprojecten
  • een bijdrage leveren aan het terugdringen van het tekort aan technici
  • vergoedingsmogelijkheden uit het coöperatieve Employability Fonds bij het opleiden van talenten
  • meedenken over het coöperatieve verenigingsbeleid op het gebied van ontwikkeling en behoud van talent in techniek
  • kostenloze toegang tot leden- en netwerkbijeenkomsten
  • gebruik diensten uitvoeringsorganisatie
  • ontvangst informatiebulletins Vakkennis, VakWerk en nieuwsbrieven