Onze oplossingen

We zien dat de technische sector boordevol uitdagingen zit. Daarom maken wij ons hard voor technisch vakmanschap, nu én in de toekomst. Ons doel? Technische skills behouden en versterken. Dat doen we door mensen en banen met elkaar te verbinden. En door scholing te faciliteren en organiseren.

Detacheren

Bij detachering is sprake van langdurige overeenkomsten, van vaak hooggekwalificeerde technici. Deze overeenkomsten duren veelal 12 maanden of langer. Hier gaan vaak (diverse) sollicitatiegesprekken aan vooraf. Voordeel is dat de personeelskosten inzichtelijk en beheersbaar zijn. U heeft bovendien geen werkgeversrisico’s bij ziekte en bij ontslag. Detacheren betreft een tijdelijke afspraak. Als u financieel wat minder ruimte heeft, hoeft u geen mensen te ontslaan. Kortom, flexibiliteit én zekerheid. Dagelijks zijn honderden medewerkers via Werk en Vakmanschap op detacheringsbasis aan het werk bij onze relaties.

Uitzenden

Elk bedrijf heeft pieken en dalen in de werkdruk. Denk aan een grote order of juist het wegvallen ervan, een zieke medewerker, een tijdelijke project of de behoefte aan specifieke kennis.  Werken met uitzendkrachten biedt je optimale flexibiliteit. Daarvoor hebben wij een omvangrijk bestand van gekwalificeerde technici. Zij kunnen vrijwel direct starten en gaan voor een bepaalde periode bij je aan de slag. Wij zijn de werkgever, jij hebt de leiding en stuurt de medewerker aan. Zo dragen wij bij aan de continuïteit van jouw bedrijf. Bijkomend voordeel? Geen werkgeversrisico en de personeelskosten zijn inzichtelijk en beheersbaar.

Coachen en begeleiden

De groei van je bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van je medewerkers. Het één kan niet zonder het ander. Medewerkers verdienen aandacht. Zo kunnen ze optimaal functioneren. Wij maken werk van coaching en begeleiding. Ook bij jou op de werkvloer. Zo heeft elke gedetacheerde medewerker en BBL-leerling een coach. En voeren we periodiek voortgangsgesprekken. Zo hebben we steeds in beeld welke competenties de medewerker beheerst en welke versterkt kunnen worden. Deze coaching heeft meerwaarde. We nemen jou werk uit handen, de medewerker ontwikkelt zich optimaal en we minimaliseren het risico van uitval en uitstroom.

Werven en selecteren

Werven van nieuwe medewerkers vraagt tegenwoordig meer dan een goede vacaturetekst. Denk aan contact onderhouden met de doelgroep, informeren en communiceren en weten wat hen beweegt. Wij hebben dagelijks contact met technici, de technische talenten in onze kweekvijver en onderwijsinstellingen. Zo weten we steeds wie welk werk zoekt en waarom. Dat netwerk zetten we graag voor jou in.

"*" indicates required fields

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij bespreken ze graag!

Max. file size: 10 MB.
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.