De Beroepenmarkt is met name bedoeld voor ouders en leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van het vmbo. We willen tijdens de Beroepenmarkt leerlingen, ouders, mentoren en vakdocenten d.m.v. deze opleidingenbeurs zo breed mogelijk informeren over de mogelijkheden na het vmbo.