We vragen Peter naar de impact van de bevolkingsgroei op de arbeidsmarkt. Hij licht toe dat Nederland een gestage groei doormaakt, met een verwachte bevolking naar ruim 17.937.000 mensen. “Een interessant aspect hierbij is de toename van deeltijdwerk, vooral onder jongeren. In 2023 werken al 4,7 miljoen mensen in deeltijd,” merkt hij op. Deze trend heeft duidelijk invloed op de beschikbaarheid van arbeidskrachten.

Over de huidige situatie in de technische sector spreekt Van der Velden: “We hebben te maken met een significante arbeidsmarktkrapte. Er zijn 416.000 vacatures tegenover 366.000 werklozen, wat dus 114 vacatures per 100 werklozen betekent. Dit duidt op een grote vraag naar arbeidskrachten, vooral in de techniek.” Hij benadrukt ook de loonstijgingen in de sector, welke ruim 6,2% zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. Dit alles wijst op een arbeidskrapte en een extreem tekort aan technisch geschoold personeel.

Maatschappelijke uitdagingen en arbeidsmoraal

Peter spreekt ook over bredere maatschappelijke uitdagingen, zoals de stikstof- en waterproblematiek, die extra druk leggen op de arbeidsmarkt. Hij wijst op de woningbouwcrisis en de toenemende files, wat complexe vraagstukken zijn die indirect de arbeidsmarkt beïnvloeden. Wanneer we hem vragen naar de veranderende arbeidsmoraal en het belang van goed werkgeverschap, benadrukt Van der Velden het belang van aanpassing aan deze veranderingen. “Je ziet ook een andere arbeidsmoraal ontstaan”, spreekt hij. Hij legt uit dat dit vraagt om een nieuwe benadering van werkgeverschap, waarbij het welzijn en de gezondheid van werknemers centraal staat.

Toekomstvisie en innovatie

Kijkend naar de toekomst, spreekt Van der Velden over de rol van technologie en innovatie. “De kunst is om met de nieuwe technieken, sociale media, etc. te kijken hoe we toch goede resultaten kunnen behalen.”. Hij benadrukt het belang van het omzetten van individualisering naar collectievering: “Daarmee bedoel ik het samen dingen doen en samen slim kijken naar oplossingen.”

Een positieve ontwikkeling die Van der Velden aanstipt, is de toenemende waardering voor mbo-opgeleiden, vooral in de techniek. “In ieder geval is de huidige minister Dijkgraaf bezig met een herwaardering voor mensen met een mbo-opleiding”, merkt hij op. Volgens Van der Velden moet die herwaardering de komende tijd ook zijn beslag vinden in de wijze waarop medewerkers in een arbeidsorganisatie beloond en benaderd worden. “Ik denk dat hierbij ook het loongebouw de komende jaren andere kenmerken gaat vertonen. Het gaat niet alleen meer om het leervermogen en niveau, maar ook wat je ermee doet in de praktijk.

Reflecterend op bijna 30 jaar Werk en Vakmanschap, kijkt Van der Velden vooruit naar de uitdagingen en kansen die voor ons liggen in een tijd van grote veranderingen. “We staan voor een nieuwe periode vol uitdagingen, vooral door klimaatverandering en de noodzaak voor duurzame energieoplossingen.”

 

“Voor ons als coöperatie ligt er ook een kans om extra te investeren in het helpen van mensen uit andere landen in het arbeidsproces. We zullen ons moeten inspannen om mensen aan het werk te helpen.”

Werk en Vakmanschap staat klaar om deze uitdagingen aan te gaan en een toekomst te bouwen waarin vakmanschap en welzijn centraal staan. Van der Velden sluit af: “Kwaliteit, gedegenheid maar ook innovatieve slagkracht. Dat zijn de waarden die ons de komende jaren moeten leiden naar het nieuwe tijdperk waar we in terechtkomen.