ABU

Werk en Vakmanschap is aangesloten bij de ABU, de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs in Nederland. Naast belangenbehartiging houdt de ABU toezicht op een correcte naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als ABU-lid staan wij voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. De constante kwaliteit van onze dienstverlening wordt mede gewaarborgd door de periodieke audits van de ABU.

DOORZAAM: Keurmerk Leerwerk-intermediair

Met het Keurmerk Leerwerk-intermediair borgt DOORZAAM de kwalitatief goede begeleiding van  leerling-flexkrachten. Werk en Vakmanschap heeft dit keurmerk. Wij maken ons op een onderscheidende manier hard voor goede BBL-opleidingen gecombineerd met de juiste coaching en begeleiding. Zo hebben wij al duizenden technici opgeleid.

 

NEN-4400-1

De NEN-4400-1 norm is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit keurmerk betekent onder andere dat:

  • onze (personeels)administratie op orde is;
  • wij correct en tijdig de juiste loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen;
  • onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Met het keurmerk vrijwaren wij opdrachtgevers van de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet-afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en van hoge boetes voor het werken met mensen die niet in Nederland mogen werken. Wij bieden bedrijven die via ons medewerkers inlenen hiermee de garantie dat zij zakendoen met een bonafide onderneming.

 

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid beheert het openbare register van ondernemingen die gecertificeerd zijn voor de NEN-4400-1 norm. Met de aansluiting bij SNA onderscheidt Werk en Vakmanschap zich nadrukkelijk van niet-gecertificeerde ondernemingen.

 

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)

Werk en Vakmanschap is door KIWA gecertificeerd voor VCU. VCU omvat een veelzijdig en compleet arbo systeem waarmee wij gestructureerd vormgeven aan ons arbobeleid. Centraal bij de VCU-certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers die via ons aan de slag gaan.

VIL-VCU

Alle consultants van Werk en Vakmanschap beschikken over het certificaat Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU).

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met ons ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan (internationale normen). Wij hechten veel waarde aan continue verbetering van de kwaliteit van onze processen.

SEU

De Nederlandse arbeidsmarkt is altijd in beweging. Ook zaken op arbeidsrechtelijk en fiscaal gebied veranderen regelmatig. Om het hoge en actuele kennisniveau binnen onze organisatie te waarborgen, leiden wij alle consultants op voor het ‘Examen Uitzendmedewerker’ van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU).

STAR-methodiek

De consultants van Werk en Vakmanschap gebruiken bij het selectieproces en het coachen en begeleiden de STAR-methodiek. Dit is een gespreksmodel waarmee we het gedrag van een kandidaat zo objectief mogelijk in kaart kunnen brengen. De STAR-methodiek is zorgvuldig en geeft een betrouwbaar en zuiver beeld van toekomstig gedrag.