Onderwijs

Voor goede en voldoende instroom van technisch personeel is het belangrijk dat het beroepsonderwijs nauw aansluit op de arbeidsmarkt. Zo kunnen technische talenten optimaal voorbereid en opgeleid worden voor een loopbaan in de techniek. Om die reden werken wij nauw samen met tal van ROC’s en andere opleidingsinstituten. Die samenwerking stelt ons bovendien in staat om gerichte opleidingstrajecten te starten, in uiteenlopende vakrichtingen. Maatwerk staat daarbij altijd voorop. Soms ontstaan door deze samenwerking zelfs nieuwe opleidingen. Daarnaast verzorgen wij regelmatig gastcolleges op het VMBO en bij ROC’s en zijn wij aanwezig op banen- en studiebeurzen.

Samenwerkingen
Dankzij de workshops en introducties van Werk en Vakmanschap komen onze leerlingen al op jonge leeftijd in contact met het bedrijfsleven
Mike Weijmans - Coördinator techniek Het Goese Lyceum

Brancheorganisaties

Werk en Vakmanschap is een initiatief van werkgevers in de techniek. Als werkgeversplatform onderhouden wij nauwe contacten met branche- en werkgeversorganisaties en daaraan verbonden sectorfondsen. Verder werken wij binnen tal van regionale projecten samen. Kenmerkend is ons gemeenschappelijke doel: versterking en behoud van technisch vakmanschap.

Brancheorganisaties en sectorfondsen waarmee wij onder meer samenwerken zijn:

ABU
FME
Metaalunie en Stichting OOM
Stichting A+O Metalektro
Stichting STOOF